052-6585700
 
 
 
 

שם החוג - H1

 
משפט היכרות על אופי החוגים ולמה הם מהנים/ תורמים
 
 
 
 

הקורסים שלנו

 

 
 
 
 
 
"סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק."

שם ממליץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצוות שלנו

 

 
 
 
 
 

הקורסים הבאים

 

 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
שם קורס + רמה